Մեր խնդիրը կամ լիազորությունը չէ՝ զոհերի մասին վերջնական տվյալներ տրամադրելը