Փաշինյանը մի ժամանակ ավլում-մաքրում էր թատրոնների տարածքը, հիմա փակում է դրանք