Եթե հարցնեք՝ ինչից ես ամաչում, ես այսպես կպատասխանեմ...