Լիմուզինը հեռացնում է հատուկ տարհանման ծառայությունը