Իշխանականների փախուստը Կառավարության շենքի ետնամուտքից