Դեղ գնողները և դեղատները խնդիրների առաջ են կանգնել` նոր օրենքի պատճառով