Դա դժոխք էր, եւ թվում էր, թե այնտեղից չենք կարող դուրս գալ