Կասկադում վաղն էլ ծառեր կհատեն` ընդհանուր թվով 40 հատ