Արհամարհվել են հանրության և եկեղեցու մտահոգությունները, դեմ ենք. Մինասյան