Խաղաղության խաչմերուկ, թե պատրանքների փակուղի. Հրապարակային շաբաթ