Իսկ Արագյուղ-Քարաշամբ քարուքանդ եղած ճանապարհը ե՞րբ եք ասֆալտապատելու