Այսօր բոլորը մեզանից հրաժարվել են․ ժամանակն է, որ մենք ինքներս իշխանափոխություն անենք