Իշխանությունների մոտ խորացող անսխալականության բարդույթը վտանգավոր է