Խաղաղության պայմանագիր՝ կոռուպցիոն ռիսկերի պայմաններում. Հրապարակային շաբաթ