Իրենք Հայաստանն ընդունում են «Ալեքսանդրապոլի» պայմանագրով. տարածքներ զիջելու արդյունքը սա է լինելու