Ես զարմանում եմ, տնտեսական բնույթի հարցին պատասխանում է արդարադատության նախարարը