Մեզ համար շատ կարևոր են մարդիկ թռուցիկները բաժանելու գործընթացի համար