Հայաստանում հիմնվել է խխունջաբուծության առաջին ֆերման