Ցուցմունքների ժամանակ խոսեմ, դատարանում խոսեմ, նաև լրագրողների մոտ խոսե՞մ