Ինչո՞վ է աջակցել ՀՀ կառավարությունը Վահան Տերյան ցուցասրահի բացմանը