«Մարդը եթե գումար չունի՝ չեն ընդունում հիվանդանոց»

«Մարդը եթե գումար չունի՝ չեն ընդունում հիվանդանոց»