Երախտամոռությունն այս մարդու հիմնական հատկանիշներից մեկն է