Ովքե՞ր և ի՞նչ չափով փոխհատուցում կստանան ջրհեղեղի հետևանքով առաջացած աղետի գոտու բնակիչները