Սեպտեմբերի 21-ի տոնը կազմակերպող ընկերության ակունքներում մասոն գործընկեր է