Այն սահմանափակումները, որոնք կիառվում են վրացական կողմից, աննախադեպ են