Հրապարակային շաբաթ. «ֆեյսբուքյան սահմանադրություն», թե ՍԴ ճգնաժամ