Քաղաքական հետապնդումների պերճանքն ու թշվառությունը. Պոդքաստ