Նույն քաոսային վիճակը մշակութային արժեքների տարհանման դեպքում էր