Արևմտյան կողմնորոշման և թուրք-ադրբեջանական աքցանի արանքում. Հրապարակային շաբաթ