Մեզ թվում է, թե մենակ կոշիկն է մաշվում, բայց ճանապարհն էլ է մաշվում