Ցանկացած ոք, ով կզրպարտի Հայ դատին, օրենքով պատասխանատվության կենթարկվի