Իրենց նպատակը ակնհայտ է՝ զիջել, զիջել, միայն թե պահպանել իշխանությունը