Միշտ մի աղետ, մի վնաս գալիս է մեզ անպակաս...Հրապարակային շաբաթ