Կադաստրի՞, թե՞ մահվան վկայական. Հրապարակային շաբաթ