Ուր է շտապում իշխանությունը՝ վերջին շնչում օրենքներ են ընդունում