Իրավիճակը մտահոգիչ է, մենք արդեն մոտենում ենք վառվող կարմիր գոտուն