Պետք է բացառել հայկական ԶՈՒ ցանկացած նահանջ. Դիվանագետների համահայկական խորհրդի կազմած փաստաթուղթը