200 նոր ավտոբուսներ ձեռք բերելուց հետո անցնելու ենք 250 էլեկտրական ավտոբուսների հարցին