Որևէ «նամյոկ» չի եղել, թե ինչպիսի որոշում պետք է խորհուրդը կայացնի