Իշխանության անդամները 100 օր լուռ են, ձեռքերը լվացել են Արցախից