Չպիտի լինեն ուսանողներ, չպիտի լինեն դասախոսներ. Դեռ երեկ