«Գորշ գայլերը Գերմանիայում. Ադրբեջանը՝ Ռուսաստանի ապօրինի զավակ եւ հովանավորյալ...». Սփյուռքի ձայնը