Երևանի քաղաքապետի աշխատասենյակը անգամ դրսից է ախտահանվում, մինչդեռ քաղաքը չի ախտահանվում

Երևանի քաղաքապետի աշխատասենյակը անգամ դրսից է ախտահանվում, մինչդեռ քաղաքը չի ախտահանվում