Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գրանցվում են և մեկնում Արցախ