Հոգեկան առողջության խնդիրները հետպատերազմյան ընթացքում