Մենք չենք զգում, որ պետությունը ցանկանում է լուծել մեր խնդիրները