Շղթան բացում, գաղտագողի դուրս են թողնում կառավարության անդամներին