Չգրված մարդու իրավունքները Հայաստանում լավ պաշտպանվում է, իսկ գրվածը` ոչ